ФИЛТЪР ЗА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ OEKOTUBE ЗА БИТОВИ ИНСТАЛАЦИИ НА ТВЪРДО ГОРИВО ДО 90 KW

Филтърът за фини прахови частици OEKOTUBE е предназначен за използване с горивни инсталации на твърдо гориво (дърва, въглища, пелети, чипс и др.). Подходящ е за горивни инсталации с мощност до 90 KW и температура на изходните газове до 400°C. Намалява емисиите на фини прахови частици с от 96 % до 99.9 % Монтира се на изхода на комина съгласно монтажния план.

I. Принцип на работа

Принципът на работа на Филтъра за фини прахови частици OEKOTUBE се уповава на електростатиката. Основната цел е създаване на достатъчно мощно електростатично поле, чрез което да бъдат задържани фините прахови частици. За да се постигне това в комина се поставя електрод, който под високо напрежение започва да отделя отрицателно заредени частици които отблъскват към стените на комина, положително заредените прахови частици. В резултат на това фините прахови частици се натрупват по стените на комина и не попадат в атмосферата.
www
II. Конструкция
Филтърът се състои от няколко основни конструктивни елемента:

1. Контролен блок – контролира работата на филтъра. Чрез него се определя работното напрежение на електрода, включването и изключване на филтъра, обработва данните получени от температурният датчик и други контролни прибори.
2. Електрод – изработен от гъвкав проводим материал, така че да може да се използва във всички комини и да е лесен за монтаж.
3. Изолатор – тефлонов изолатор, през него се осъществява връзката на електрода към захранващия блок. Номиналното напрежение е до 30 KW. Температура на работа до 400 °C.
4. Температурен датчик – подава информация към контролния блок за промяна на температурния фон в комина.
5. Т-образна тръба – използва се за обезопасяване и достигане на минимално разстояние от комина до изолатора.
6. Контролна кутия – изработена от алуминий в нея се намира контролния блок.
7. Крепежни елементи – мултифункционални крепежни, чрез които се гарантира сигурен монтаж на контролния блок на всякакъв тип комини – градени, бетонни или метални.
oekotube